Smlouva o půjčce peněz

V dnešní době se půjčují nejčastěji peníze. Pokud uvažujete nad půjčkou peněz, tak se s největší pravděpodobní setkáte se smlouvou o půjčce, což je samozřejmě ta nejdůležitější věc, která u půjčky hraje roli. Smlouva o půjčce se vyskytuje o půjčování jak od nebankovníchspolečností, tak také od bankovních společností.

Smlouva o půjčce

Smlouva o půjčce by totiž měla obsahovat několik hlavních bodů, které by tam bezpodmínečně neměly chybět. Podívejme se tedy na ty nejdůležitější body.

  1. Smluvní strany – smluvní strany jsou samozřejmě nejčastěji dvě. Jedná se v prvé řadě o dlužníka, který si finanční prostředky půjčuje. Na druhé straně se jedná o takzvaného věřitele, který finanční prostředky do “obchodu”, tedy peníze, poskytuje. Ve smlouvě by se měly vždy uvádět informace, které jsou aktuální. Tedy například název firmy, kterým je společnost zapsána v obchodním rejstříku, IČO, sídlo společnosti, kontakt a tak podobně. Pokud je smlouva o půjčce uzavírána mezi fyzickými osobami, tak je vždy nutné uvést samozřejmě základní údaje, jako příjmení a jméno, trvalé bydliště, rodná čísla, popřípadě také čísla občanských průkazů.
  2. Předmět smlouvy – předmět smlouvy je vlastně usnesení, že věřitel poskytuje dlužníkovi půjčku o určité výši, která musí být samozřejmě uvedena.
  3. Povinnosti a práva smluvních stran – Zde musejí být uvedeny všechny formality, na kterých se obě smluvním strany domluví. Jedná se například o předání peněz v bezhotovostní nebo hotovostní formě, dále jak bude dlužník půjčku splácet, tedy jestli pomocí pravidelných splátek nebo jednorázově a tak podobně. Součást tohoto bodu je pak samozřejmě stanovení výše úroku, přičemž se uvádí celkový roční úrok.
  4. Rozhodčí doložka a další ujednání – V tomto bode se stanovují takové věci, jako například jak se bude řešit situace, pokud nějaká strana poručí podmínky smlouvy. Jestli se bude vše řešit dohodou, soudně a tak podobně.
  5. Závěrečná ustanovení – Věci jako nabytí platnosti smlouvy podpisem, dále že vše bylo konáno ze svobodné vůle a tak podobně.