Smlouva o půjčce peněz vzor

Smlouva o půjčce je dokument, kterým jedna osoba (věřitel) přenechává druhé osobě (dlužníkovi) peníze. Dlužník se touto smlouvou zavazuje peníze vrátit zpět do určité doby.

Typ této smlouvy přesně upravuje zákon č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku:

  • Smlouvou o půjčce věřitel přenechává dlužníku určité množství věcí druhově určených (tj. zastupitelných, například peníze, ale také třeba obilí), dlužník se naopak zavazuje stejné množství věcí stejného druhu po určité době vrátit.
  • Půjčka může být bezúplatná nebo úplatná, smluvní strany si mohou sjednat úroky. Výši úroků lze sjednat libovolně, nepřiměřeně vysoký úrok by však pravděpodobně soud věřiteli nepřiznal. V případě nepeněžní půjčky (např. již zmiňované obilí) je naopak možné sjednat si vrácení komodity v lepší kvalitě anebo vyšším množství.

Tento typ smlouvy se hodně podobá smlouvě o úvěru.

Smlouva o půjčce by měla obsahovat:

  • věřitel (jméno, adresa, rč)
  • dlužník (jméno, adresa, rč)
  • výše půjčené částky
  • měna částky
  • výše úroku
  • doba splatnosti půjčky
  • počet splátek

smlouva o půjčce (dokument .doc 32 kB)

Zdroj: julda.cz