Registry neplatičů půjček – kompletní průvodce

Člověk nemusí tušit, že má záznam v registru dlužníků, dílky čemuž může časem zažít nemilé překvapení. Záznam v registru neplatičů je velmi nežádoucí jev. V tomto průvodci získáte odpovědi na základní otázky ohledně registrů.

Co to je registr neplatičů?

Evidence neplatičů, registr neplatičů, seznam dlužníků a další názvy znamenají vlastně to samé. Jde o seznam fyzických i právnických osob spolu s ekonomickými subjekty, které se vůči svému věřiteli (poskytovatel úvěru, půjčky atd.) dopustili dluhu. Tím pádem tyto osoby nemají vypořádané všechny své závazky.

Co vše je obsahem registru?

Banka i jiná společnost mohou do registru nahlédnout a získat detailní přehled o těchto informacích:

 • Totožnost dlužníka
 • Přehled o jeho existujících úvěrech
 • Výše jednotlivých splátek
 • Historie splácení, splácení po době splatnosti i v době splatnosti
 • Zúčastněné osoby (věřitelé, spoluručitelé atd.)
 • Předměty ručení (automobil, nemovitost atd.)

Tyto informace v registru jsou po celou dobu splácení a dále 5 let o skončení úvěru. Při další žádosti o úvěr se prodlužuje tato lhůta na 10 let.

České registry dlužníků

 • Centrální registr dlužníků CERD spojil banky s nebankovkami, čímž zjednodušil a zrychlil vyhledávání a rozšířil celkový přehled. Je to výhodné pro všechny. Klienti jsou dříve informování o tom, zda byla jejich žádost schválena či zamítnuta. CEDR má nadnárodní působnost. Zobrazují se i ty údaje, které jsou vedené v jiných registrech státní správy, databázích soukromých subjektů a registrech klientských informací.
 • Bankovní registr klientských informací BRKI ukládá údaje získané od bank. Do tohoto registru je tedy osoba evidovaná, i pokud nemá žádný dluh. Jednoduše řečeno, jakmile jste klienty banky a máte možnost si vůči bance vytvořit dluh, jste automaticky zařazeni do registru.
 • Zájmové sdružení právnických osob eviduje výhradně fyzické osoby.
 • Univerzální registr CRIF eviduje neplatiče s dluhy vůči nebankovním společnostem i bankám.
 • Nebankovní registr klientských informací NRKI j sdružením nebankovních společností. Nebankovky díky němu mohou zjistit potřebné údaje o fyzických osobách, právnických osobách a podnikatelích, kteří podepsali úvěrovou smlouvu nebo o úvěr žádají. Účastníkem registru se může sttá společnost splátkového prodeje nebo leasingová společnost.

Neuvádíme zde zdaleka všechny registry, ale jak vidíte, je jich v České republice hodně, Někteří poskytovatelé so dokonce zakládají vlastní malé registry. V nich se může člověk objevit, i když nefiguruje v některém z těch větších. 

Do některých z registrů mohou přispívat i podnikatelské subjekty svými informacemi. Podmínkou je uzavření smlouvy s jejich provozovatelem a zakoupení licence. Nejde o bezplatnou službu.

Jak se člověk dostane do registru?

Odpověď je nasnadě: „velmi snadno“. Každý záznam v registru sníží vaši důvěryhodnost a bonitu. I pár nesplacených korun automaticky vytvoří záznam. Drobný dluh nemusí být hned důvodem pro zamítnutí žádosti. Ovšem některá banka s vámi kvůli jakémukoliv záznamu nemusí vůbec komunikovat.

Jakmile jste se opozdili v pár splátkách, ale vše jste pak dali v krátkém čase do pořádku, máte velkou šanci další úvěr získat. Posouzení je totiž velmi individuální.

Je rozdíl, zda jste se opozdili s jednou splátkou, nebo patříte mezi „chronické“ neplatiče. Negativně ale působí ale i malý dluh u více poskytovatelů současně.

Existují „půjčky bez registru“, jejichž poskytovatelé do registru nenahlížejí. Pocítíte to ale na úrocích. Jelikož neověření žadatelé představují pro poskytovatele velké riziko, úroky bývají vysoké.

Každé opoždění a dluh se v registru objeví už za 3 pracovní dny.

Informace v registrech jsou většinou aktualizované jednu za měsíc. Můžete být tedy evidováni jako neplatiči až do další aktualizace, i když jste dluh splatili, ale těsně po termínu aktualizace.

Jak zjistím, že mě v registru evidují?

Informace z registru nezískáte jen tak, třeba přes telefon nebo email. Mají totiž „citlivý charakter“. O výpis z registru můžete požádat písemně, ovšem jde o službu placenou. Za výpis dáte od 100 do 400 Kč.

Jakmile vám je zamítnuta žádost o půjčku v bance, dostanete odůvodnění, že je to kvůli záznamu v registru. Nebankovní společnosti důvod uvádět nemusí, ale většinou se jej dozvíte také.

Informace o výši nedoplatku či dluhu je veřejná a vyhledáte ji na internetu. Detsily ale zůstávají skryté. Zjistíte jen název společnosti nebo jméno dlužníka a výši dluhu či nedoplatku.

Banka na nahlédnutí do registru potřebuje souhlas

Na to, aby poskytovatel půjčky mohl nahlédnout do registru, potřebuje váš souhlas. Ten se uděluje při žádosti o půjčku. Ovšem jakmile se tomu začnete bránit, nehraje tato skutečnost ve váš prospěch a budete považování za žadatele více rizikové.

Potvrzení o bezdlužnosti

Poskytovatel, který nemůže nahlížet do registrů, od vás bude vyžadovat potvrzení o bezdlužnosti. To si musíte obstarat.

Pozor, poskytovatel může nahlížet i do evidence sociální a zdravotní pojišťovny, do živnostenského a obchodního registru nebo do záznamů o odcizených a ztracených dokladech. Nedoplatky mohou být pohoršující okolností. Půjčka se může více prodražit nebo být dokonce zamítnuta.

Několik slov na závěr

Důležité je nedostat se do žádného z registrů. Pokud ano, snažte se vyřídit své závazky co nejrychleji, čímž zkrátíte dobu, po kterou zde budete evidováni. Zároveň se vyhnete zbytečným a vysokým pokutám za opoždění. Poskytovatel potřebuje vědět, že jste se k vašemu „přešlapu“ postavili čelem a vyřešili jej co nejrychleji a nejlépe. Rozhodně se nesnažte překrucovat údaje nebo je zatajovat. V registru může být ověřeno každé vaše tvrzení. Údaje jsou evidovány po dobu pěti let.

Přejeme vám, abyste se do registru pokud možno nikdy nedostali a své závazky splatili co nejrychleji.