Půjčka na vyplacení exekuce – pomoc nebo oddálení dluhu?

Kvůli nedostatku financí nezvládá mnoho lidí splácet své závazky. Ať už dlužíte nebankovní společnosti nebo bance, je jisté, že jakmile neuhradíte své závazky, poskytovatel se bude domáhat vrácení dlužné částky.

Exekutor nebo vymahač dluhů?

Věřitel (poskytovatel půjčky) za vámi může poslat někoho, kdo má za úkol dlužené peníze či majetek získat. Nemusí se ale vždy jednat o exekutora. Kdo je exekutor? Je to státem pověřená a zplnomocněná osoba, která provádí nucený výkon soudního rozhodnutí. Takže na to, aby vás mohl exekutor navštívit, musí být vydáno napřed soudní rozhodnutí. Ale ne každý poskytovatel má zájem hned řešit situaci soudně. Proto k vám může poslat vymahače dluhů, který má za úkol nahradit funkci exekutora. Jde o pracovníka inkasní firmy spolupracující s poskytovatelem půjčky. Vykonává vymahačskou činnost za provizi. Jde nejdříve o snahu zkontaktovat dlužník a zjistit, proč má problémy se splácením. Jakmile neodpovídáte na emaily a nezvedáte telefon, vyhledá vás osobně. Nejde o „mafiánské praktiky“. Vymahači jsou spíše takoví terénní pracovníci, kteří vystupují ve jménu poskytovatele a snaží se co nejšetrnější cestou získat zpět dlužnou částku. Snaží se pomoci se zaplacením dluhu, vytvořit a nastavit splátkový kalendář. Exekutor nastupuje ve chvíli, kdy se vymahačské firmě nepodaří dluhy získat zpět. Má uděleno státem povolení k zabavení majetku.

Dávejte si velký pozor na to, od koho si půjčujete. Můžete se dostat k podvodné půjčce, která pak má vymáhání dluhu založeno na podvodných protizákonných praktikách. Ovšem zde zákony hrají ve váš prospěch.

Co mi může exekutor vzít?

V případě, že dlužíte peníze (z důvodu nesplacení půjčky) může soud nařídit následovné:

  • Srážku ze mzdy a dalších příjmů (nesmí se sáhnout na 60% aktuálního životního minima)
  • Přikázání pohledávky
  • Prodej movitých věcí (elektronika, cennosti, auto…)
  • Prodej nemovitosti
  • Prodej cenných papírů
  • Prodej podniku

V jednom exekučním řízení se mohou způsoby zabavení majetku i kombinovat. Závisí to na celkové dlužné částce. Scénáře jsou individuální.

Splácet dluh postupně nebo si na něj půjčit další peníze?

Pro splácení aktuálního dluhu máte dvě možnosti:

1.Nastavení splátkového kalendáře

Jde o skutečně asi nejvhodnější možnost v případě probíhající exekuce. Dluh je rozpočítán do určitého počtu splátek na stanovenou dobu, a vy jej začnete splácet ihned v malých pravidelných částkách. Sice to může trvat roky, ale jde o rozumnou volbu. V případě vašeho zájmu o dohodu splátkového kalendáře je potřeba situace řešit s exekutorem, který spolupracuje s poskytovatelem půjčky a má detailní informace i celém případě. Splátkový kalendář se dohodne v sídle exekutora. Jak se dozvíte, který exekutor má váš případ na starosti? Budete o tom informováni písemně. Exekutor může zároveň zastavit nebo také blokovat majetek, který má hodnotu stejnou jako je výše dluhu, a ten vám bude navrácen po splacení celé částky.

Částka, kterou musíte splatit, se navyšuje o náklady na průběh exekučního procesu.

Splátky je možno i urychlit, v závislosti na dohodě, nebo vložit mimořádnou splátku v případě, že získáte náhle více peněz.

Splátkový kalendář je potřeba dojednat pouze v případě, že máte jistotu, že budete mít měsíčně peníze a jeho splácení. V případě porušení dohody se dluh stává automaticky splatným jednorázově. Pokud nebudete mít prostředky na splacení celé částky, zabaví vám exekutor majetek v hodnotě této dlužné částky. Takže na to pozor.

2.Půjčka na splacení exekuce

Tento způsob splácení dluhů není úplně nejlepším řešením. Někteří lidé ji ale přesto využívají. O půjčku lze standardně zažádat v bance nebo v nebankovní společnosti.

Banka vám půjčí jen v případě, že máte trvalý příjem ve formě mzdy nebo státního příspěvku (mateřský příspěvek, sociální dávky nebo důchod). Jste zařazeni do určité rizikové skupiny podle toho, jaké jsou vaše příjmy. Pak se určí maximální výše možné půjčky. Jakmile nemůžete nebo nechcete doložit příjem, banka vám zřejmě nevyhoví. V bance můžete uspět i díky zástavě nemovitosti. To jde ovšem jen za předpokladu, že nemovitost není blokována exekucí a nelze s ní proto disponovat jako s vlastním majetkem. Banky vám v případě zastavení nemovitosti půjčí maximálně 70% z ceny nemovitosti. Tato částka je určována soudním znalcem.

Oslovit můžete i nebankovní společnost. Často se tak děje v případě, když exekutor zablokuje bankovní účet. Některé nebankovky mohou poskytnout peníze i v hotovosti. Exekutor tak nezjistí, že s nimi disponujete. Těmito penězi můžete uhradit svůj dluh, vyplatit exekutora a zaplatit poplatky související s exekucí. Následně začnete peníze splácet podle smlouvy. Bohužel tyto půjčky narychlo, bez dokazování účelu a nahlížení do registrů bývají zatížené vysokým úrokem až 30% ročně. Pak se může stát, že se z dluhů už nikdy nedostanete. Právě takové neuvážené půjčky bývají často příčinou ztráty střechy nad hlavou. Mohou se pak s vámi táhnout roky nebo i celý život.

Závěr

Ve všech záležitostech týkajících se financí je nutno vždy postupovat velmi opatrně. Nezáleží na tom, zda už máte problém se splácením, nebo jdete teprve o půjčku žádat. Dluhy jen tak nezaniknou. Navíc často po smrti dlužníka přecházejí dluhy i na jeho děti, které je pak musí splácet.

Jakmile se dostanete do problémů s exekutorem a exekucí nebo vymahači, doporučujeme dohodnout se na splátkovém kalendáři, zvládnout poměrně nízkou měsíční splátku a snažit se vše poctivě dlouhodobě splatit. Může to trvat mnoho let, ale jde o jediný spolehlivý způsob, jak se dostat z dluhů a už je více nenavyšovat.