Půjčka na vyplacení exekuce – jaké máme možnosti?

Žadatelé o půjčky pravidelně využívají spotřebitelské programy, investiční úvěry i vysoké hypotéky. Dnes se ale stává běžným jevem to, že se žádá o půjčku za jakýmkoliv účelem. Výjimkou nejsou lidé, kteří potřebují získat peníze kvůli probíhající exekuci. Neustále přibývá zadlužených zájemců o půjčku, počet žadatelů narůstá úměrně s počtem exekucí.

Co obnáší exekuce

Exekuce je právní proces vykonávaný výhradně exekučním úřadem jako privilegovanou institucí oprávněnou vymáhat dluhy, ale to na základě pověření organizace, která požaduje uhrazení vystavených pohledávek. Pro exekuci není stanovena zákonem minimální hranice. Limity si určují věřitelé.

Exekuce vykonaná peněžním plněním- práce exekutora může být vykonaná srážkou ze mzdy, prodejem majetku, cenných papírů nebo prodejem podniku.

Exekuce vykonaná nepeněžitým plněním- exekuce může být vykonaná odebráním majetku, rozdělením společné věci nebo uskutečněním prací a výkonů.  

Kdy se lidé dostávají do exekuce

Negativní postoj proti práci exekutorů je celkem pochopitelný. Je to činnost, kdy úředník zasahuje do majetkových práv dlužníka a někdy i do osobní integrity. Nezáleží na tom, zda jste zaměstnanec, podnikatel nebo pobíráte státní příspěvek. Zkušenosti s exekutorem jsou stejně nepříjemné a bude nejlepší zaplatit všechny své dluhy co nejdříve.

Do problémů řešených exekucí se dostanete kvůli neuhrazení různých závazků. Například pokud nezaplatíte fakturu za telefon nebo pojistné. Různé monopolní společnosti musí vaše dluhy postoupit přímo na exekuční úřad, který je pověřený státem pro vykonávání této činnosti. Příslušný exekutor pak začne vykonávat jednotlivé kroky.

Průběh exekuce   

Doručení podnětu k exekuci- pokud nesplnil dlužník dohodnuté povinnosti vůči věřiteli včas, řádně a nespolupracoval, oprávněná osoba se musí obrátit na exekutora.

Vydání exekučního titulu- tím se začne proces, probíhající přesně podle stanovených právních kroků. Žádost o vydání soudního pověření se spolu s exekučním titulem odešle na soud.

Uvědomění dlužníka o začátku konání- Obě zainteresované strany jsou uvědoměny o začátku procesy a o tom jak bude probíhat. Dlužník je vyzván k dobrovolnému zaplacení pohledávky nebo vznesení námitek do 14 dní.

Exekuční příkaz- Pokud pohledávka není uhrazena, exekutor vydá příkaz pro přímý zásah do majetkových práv, účelem je zaplacení vymáhané částky i se sankcemi.

Jaké jsou možnosti získání půjčky na vyplacení exekuce?

Čelit exekuci přináší mnoho ekonomických problémů a mnohdy existenční krizi. Dluh, který začal exekutor vymáhat se pořádně penalizuje v pravidelných časových intervalech po neuposlechnutí příkazu.

Nemusí být problémem výše částky, pokud se začnou závazky řádně splácet. Velkým problémem se stane exekuce tehdy, když dlužník nemá žádnou možnost získat peníze z důvodu neplacení, z čehož pramení nedůvěra.

Pokud hledáte nějaké ideální řešení a myslíte si, že se snadno dostanete k půjčce na vyplacení exekutora, neměli byste očekávat mnoho možností. Uvalená exekuce je hlavním důvodem, kvůli kterému se finanční společnosti vyhýbají zadluženým klientům. Takový přístup se jim kvůli vysokým rizikům nedá ani vyčítat.

Existuje jen minimum společností, které jsou ochotné se bavit s těmi klienty, kteří bojují s exekučním plněním.  Logika hovoří jasně, peníze se poskytují těm klientům, u kterých je nějaká jistota, že peníze vrátí. Lidi s exekucí mají velké potíže a zatížit je dalším pravidelným výdajem v podobě splátek půjčky je maximálně nezodpovědné.

Jediná možnost, jak sena schválení půjčky domluvit, i když aktuálně u klienta probíhá exekuce, je ručení nemovitostí. To se stane zárukou návratnosti půjčené částky a přinese do smluvního vztahu nějakou důvěru.

Úvěr4you NEMOVITOST

Existuje speciální produkt Úvěr4you NEMOVITOST. Ten je dobrou alternativou a může zažehnat neúspěch při hledání půjčky. Zatím je povědomí o něm malé, ale je zde patrný přínos tohoto úvěru. Úvěr4you NEMOVITOST je nebankovní úvěr poskytovaný všem občanů, kteří splní kritéria. Je to možnost i pro sociálně slabší, studenty, nezaměstnané, důchodce. Dominantou je ručení nemovitostí, hlavní podmínka, díky které mají šanci úvěr získat i ti, kteří potřebují uhradit exekuci.

Výška možné půjčené částky začíná na 40 000 Kč, její horní hranice se určuje při individuálním posouzení žádosti. Částky tak mohou být dostačující na pokrytí vyšších dluhů řešených v exekuci. Využití může být i a konsolidaci jiných dluhů. Produkt je to flexibilní, určen pro náročnější klienty. Maximální doba splatnosti 60 měsíců nabízí zákazníkům ve finanční tísni dostatek prostoru pro vypořádání se s nepříjemným stavem.

Co potřebujete k získání úvěru

K tomuto úvěru nepotřebujete potvrzení o příjmu ani jiné dokumenty o Vaší finanční situaci. Poskytovatel preferuje co nejrychlejší zpracování žádosti a okamžité odeslání peněz na účet. Předložit musíte pouze občanský průkaz a list vlastnictví k zastavené nemovitosti. Můžete ručit i nemovitostí, jejímž vlastníkem nejste vy osobně. Toto vylepšení není vůbec běžné a jedná se o pozitivní krok a změnu ve světě úvěrů. Poslední podmínkou je, abyste dovršili 18 let a byli českými občany.

Získat tento úvěr zajištěný nemovitostí lze dvěma snadnými způsoby. Ty jdou vyřešit pohodlně z domova, bez složitého vyřizování. Využít můžete klasický telefonický kontakt, při kterém vám budou vysvětleny všechny informace zástupcem společnosti, nebo je tu druhá možnost, on-line způsob. Ten sestává z vyplnění základních údajů a doplnění naskenovaných dokumentů. Obě formy jsou snadné a rychlé.

Shrnutí produktu

Jsou tu nenáročná kritéria pro schválení. Pokud můžete založit nějaký nemovitý majetek, půjčku máte odklepnutou. Pracovníci společnosti nenahlížejí do úvěrových registrů, takže peníze můžete získat na zaplacení jakýchkoliv dluhů, nejen na exekuci. Jednání je rychlé, bez poplatků dopředu a zatěžující administrativy. Smlouva je přehledná. Tento úvěr je dostupný pro každého bez omezení. Jedinou podmínkou je ručit nemovitostí, která nemusí být ani vaše, ale je potřeba disponovat listem vlastnictví.

Pár slov na konec

Exekuci můžete oddálit nebo se jí ubránit. Těmito možnostmi jsou námitky, návrh na odkad nebo zastavení exekuce, ale jejich použití je velmi závislé na okolnostech. Dříve nebo později musíte dluh stejně zaplatit. Shánění peněz se nevyhnete v žádné situaci. Pokud nevidíte jiné východisko, zkuste úvěr zajištěný nemovitostí. Je to jedna z mála dostupných možností.