Půjčka na směnku – záchrana s velkým rizikem?

Pokud se člověk ocitne v nouzi, chybí mu peníze, má nízkou bonitu a odmítají ho finanční instituce, mnohdy zkouší jako poslední „záchranné lano“ půjčku na směnku.

Panuje názor, že půjčky na směnku od soukromých osob jsou velmi rizikové. Pokud nesplatíte své závazky, můžete přijít o celý majetek i střechu nad hlavou. Přečtěte si, o co se vlastně jedná, jaký je princip, kdy směnka může být výhodná a jak postupovat, abyste se nedostali do problémů.

Definice směnky

Směnka je obchodovatelný cenný papír, který směnkového dlužníka zavazuje vyplatit majiteli směny sumu na ní uvedenou ve stanoveném termínu. Takovou definici si přečtete třeba na Wikipedii. Směnka se vydává písemně a musí splnit náležitosti podle zákona.

Kdo se nejčastěji zajímá o půjčku na směnku?  

Typickým zájemcem o takovou půjčku je klient s nedostatečnou bonitou, který nemůže doložit příjem a nezíská úvěr v bance. Někdy má i záznam v registru dlužníků a odmítají jej i nebankovky.

Častými žadateli jsou i zadlužené osoby s exekucemi

Za směnku se ve většině případů ručí nemovitostí. Nemusí tomu tak být vždy. Kvůli směnce ale můžete přijít o střechu nad hlavou. 

Kdo poskytuje půjčky na směnku?

Jde o způsob, který většinou nabízejí soukromé osoby. Nejde o banky ani nebankovní společnosti, nad kterými je nějaký dohled. Na směnku vám může půjčit prakticky kdokoliv, proto jde o velké riziko. Stačí podepsat a automaticky se stáváte dlužníkem. Nepomůže vám většinou ani soud.

Podstatnou a jedinou relevantní informací je výška půjčky, celková odměna a termín splacení.

Mnoho soukromých společností a soukromých osob inzeruje tento způsob půjčování peněz. Pro poskytnutí směnky stačí čestné prohlášení o dostatečné bonitě. Jde tedy o velké riziko, a mnohdy poskytovateli jde o předmět ručení, tedy nejčastěji nemovitost. Je tu velká snaha dostat se v exekuci k cizímu majetku.

Špatně vypočítaná „rovnice“?

Po zapojení „selského rozumu“ je jasné, že vztah dlužník- věřitel nemůže být u směnky oboustranně výhodný. Věřitel potřebuje jednoduše vědět, že je půjčka zabezpečení, a že půjčené peníze získá zpět spolu s úrokem. Směnka je vlastně formou zabezpečení půjčky. Jakmile nemá dlužník žádný majetek, věřitel mu pravděpodobně nepůjčí, nikdy by už tyto peníze vidět nemusel. Směnka má pro věřitele smysl tehdy, když se dlužník prokáže aspoň trochu schopný splatit svůj závazek a být dostatečně bonitní.

Seriózního věřitele odradí velké riziko nesplacení. Reaguje většinou jen zákeřný člověk, podvodník, který vidí pouze možný zisk nemovitosti. Ta by byla dlužníkovi v rámci exekuce odejmuta.

Pokud plánujete ručit za směnku nemovitostí, udělejte to je tehdy, když jste si na 100% jisti, že půjčku splatíte. S přístupem „nějak bylo, nějak bude“, můžete přijít o bydlení.

„Sedmé nebe pro podvodníky“

Zloději a podvodníci se najdou všude. Stát nemá možnost kontrolovat každého, kdo peníze na směnku nabízí.

Některé osoby nebo společnosti se půjčováním na směnky živí. Pak to znamená, že by se neradi dostali do problémů a zničili si pověst. Obchod řeší čestně a uvádí jasně všechny podmínky. Existují ale podvodníci, kteří využívají příležitosti na přeložení tzv. blanko směnky. Jde o nevyplněnou směnku, kterou podvedený nevědomky podepíše. Většinou je taková směnka vložena mezi jiné dokumenty a člověk ji nevědomky podepíše. Podvodník pak směnku doplní. Člověk pak nic netuší a najednou mu přijde příkaz k úhradě. Tehdy je nutno okamžitě oslovit soud.

Půjčka na směnku – proces půjčování

Směnka může mít různé podoby, ale vždy musí být v písemné formě. Podepsáním směnky oběma stranami se směnka mění na smlouvu s jasně stanovenými podmínkami, i kdyby byla napsaná na toaletním papíře. Pokud je prověřena bonita klienta, věřitel může být spokojený. Buďto mu dlužník vše splatí neb bude záležitost předaná soudu. Ten směnku prozkoumá, a pokud vše vyhovuje, vydá směnkový platební rozkaz. Dlužník má povinnost dluh splatit nebo podat námitku do 3 pracovních dnů. Podáním námitky se se pouze odloží vykonatelnost rozkazu. Soud pak rozhodne, zda platební rozkaz ponechá nebo zruší. Pokud zůstane rozkaz platný a dlužník svůj dluh neuhradí, nastupuje exekutor.

POZOR, vymáhání směnky se liší oproti vymáhání jiných pohledávek. Směnkový platební rozkaz se totiž stává právoplatný a vykonatelný i v případě, že jej dlužník nepřevezme nebo se o něm nedozví.

Pozor na originál směnky

Vždy dbejte na to, abyste podepsali jen originál směnky. Nepodepisuje se více kopií. Podpis by tedy měl být jen jeden. Každá další směnka je vlastně novou půjčkou. Šikovný podvodník může díky nevědomosti žadatele vytvořit další kopie a ty mu dát podepsat. Skutečnost, že se jednalo jen o jednu a tu samou směnku, by dlužník musel prokázat u soudu. Tímto způsobem se z malé půjčky může stát důvod pro exekuci nemovitosti.

Směnka je obchodovatelná

Směnky se dají kupovat a prodávat. Může se tedy stát, váš dluh přejde na nového majitele směnky a tomu ji následně splatíte. Nemusíte se ale bát, že by se změnily její parametry. Ty jsou neměnné. 

Zákonem stanovené náležitosti směnky

 • Výraz „směnka“ musí být uveden nejen v názvu, ale i v textu
 • Částka musí být jasně uvedena. Pokud je uvedena číslem i slovem, platí v případě nejasností slovem uvedená částka.
 • Pokud je uvedeno více částek, platí nejnižší z nich
 • Neplatná je směnka, kde je částka uvedená ve dvou měnách.
 • Musí být jasně uvedeno datum splatnosti. Pokud je jich více, je směnka neplatná.
 • Musí být uvedeno místo splacení, může být jen jedno. Pokud uvedeno není, stává se jím místo uvedené u jména dlužníka.
 • Musí být uvedeno jméno osoby, které se půjčka na směnku vyplácí. Dbejte na to, koho uvedete jako osobu, které budou peníze vyplaceny.
 • Datum a místo vystavení
 • Podpis osoby, která směnku vystavila.
 • Pokud není možno podepsat směnku běžným způsobem, je potřeba přizvat notáře.

Výhody a nevýhody půjčky na směnku

Výhody

 • Nedokládá se příjem
 • Nedokládá se účel
 • Nenahlíží se do registrů
 • Nejsou zbytečné poplatky
 • Půjčku lze využít i na vyplacení exekuce
 • Může se ručit i zadluženou nemovitostí
 • Administrativa je minimální a průběh vyřízení je rychlý

Nevýhody

 • Často se vyžaduje ručení nemovitostí
 • Je mnoho podvodných nabídek
 • Směnka je obchodovatelná
 • V případě nesplacení okamžitá exekuce (lhůta jsou tři dny)

Závěr

Tento způsob půjčování peněz má i své kladné stránky. Směnku doporučujeme využít jen v případě, že máte skutečnou jistotu jejího splacení. Pokud ne, raději zkuste využít jiné druhy půjček. Nepůjčujte si nerozvážně, vždy myslete na budoucnost.