Pojištění půjčky životním pojištěním – ano nebo ne?

Pojištění úvěrů a půjček je stále populárnější. Lidé si začínají uvědomovat, že půjčka je břemeno. Snadno se může stát, že klient přestane být schopný půjčku splácet ve stanovených částkách a termínech, a vystavuje se tak velkému riziku, které může ohrozit v krajním případě i jeho rodinu. Lidé proto někdy sahají po různých druzích pojištění úvěru nebo půjčky.

Některé banky nabízejí klientům samy od sebe ke svým produktům i pojištění. Tím se může zabezpečit bezproblémové splácení při úmrtí, ztrátě zaměstnání nebo jiné rizikové události. U některých bezúčelových úvěrů banky toto pojištění vyžadují. Nemají totiž jako náhradu žádné formy ručení. Vybrat si lze rozsah pojistného krytí. Balíčky pojištění jsou nabízeny s různou úrovní zabezpečení.

Obeznámení se s podmínkami a vhodný výběr

Základní typ pojištění většinou zahrnuje riziko smrti nebo trvalé invalidity klienta. Komplexnější a dražší pojištění obsahují i krytí při ztrátě zaměstnání nebo neschopnosti pracovat. Dobře si prostudujte vyplácení pojistky, může se lehce stát, že při ztrátě zaměstnání splácí pojišťovna za klienta jen po dobu půl roku. Ovšem i když banka nabízí jen takovouto krátkou dobu splácení, v každém případě se takové pojištění vyplatí. Klient mezitím může najít práci, nebo získat finance jinde, a nemusí rodinu vystavit snížení životní úrovně nebo ztrátě majetku.

Ovšem nemyslete si, že pojišťovna za vás začne splácet úvěr hned po jeho vyřízení, nebo pokud schválně odejdete z práce. Všechny pojišťovny podrobně každou situaci ověřují, a nechávají si různé ochranné lhůty, než začnou vyplácet splátky místo klienta. Většinou musí trvat 2-3 měsíce, než pojišťovna začne s placením. Pojištění se nevztahuje na ztrátu zaměstnání nebo úraz vlastním přičiněním.

Zabezpečení životním pojištěním

Při některých úvěrech s vysokými měsíčním splátkami banky možnost pojištění nenabízejí. Částečně lze půjčku zabezpečit životním pojištěním. Pojištění půjčky můžete i odmítnout, pokud máte uzavřeno životní pojištění s cílovou částkou vyšší, než je objem úvěru, nebo jeho pojištění obsahuje všechna možná rizika.

Ve standardním životním pojištění obyčejně bývá obsaženo i připojištění schopnosti splácení úvěru, ovšem ne vždy musí stačit. Chybí pojištění rizika ztráty zaměstnání, a pojištění není tak variabilní a nastavitelné.

Kombinací pojištění k výhodám

Ovšem nespornou výhodou produktu životního pojištění je možnost připojištění smrti následkem úrazu, hospitalizace, odškodnění za dobu léčení a mnoho dalšího. Doporučuje se tedy kombinace obou možností. Klient pak má nárok na pojistné plnění z obou pojištění, což ej velmi výhodné, hlavně tehdy, má-li jeden produkt delší čekací období. Banky a pojišťovny umožňují rozdělení pojištění a snížení celkové částky, i při kombinacích obou produktů. Životní pojistku může klient použít na pojištění jisté části úvěru a při pojištění zbylé části samostatným produktem značně ušetřit. Ovšem rozhodnutí je na klientovi. Doporučuje se připojištění neodmítat. Při správné kombinaci produktů mohou pojistky uhradit většinu životních nákladů v příslušné situaci. Klient má vyšší finanční rezervu, i když za cenu vyššího pojištění.

Některé bankovní instituce nemusí životní pojištění na zabezpečení úvěru povolit, ale nabízejí balíčky, které se s takovým klasickým pojištěním shodují. Ovšem takový produkt neplatí po celý život, jen po dobu splácení půjčky. Dobře se informujte, jak pojištění postačuje na hrazení dalších nákladů, kromě splátek.

Na závěr, aneb co si zapamatovat?

  • U většiny bank a jejich produktů není pojištění povinné, ale u některých bezúčelových úvěrů je vyžadované.
  • Úvěr obvykle stačí zabezpečit pomocí klasického životního pojištění, ovšem je zde riziko nepokrytí všech potřeb klienta a rodiny v případě neočekávané situace.
  • Základní balíčky pojištění obyčejně pokryjí pouze riziko úmrtí a trvalé invalidity
  • Produkty rozšířené zabezpečí i pojištění rizika ztráty zaměstnání nebo schopnosti pracovat.
  • Všechny události se důkladně přešetřují! Pojišťovny mají ochranné lhůty, kdy začínají splácet za klienta splátky. Proto je dobré mít něco našetřeno, asi na dva až tři měsíce splácení.
  • Pojištění se nevztahuje na události způsobené vlastním zaviněním.
  • Banky doporučují kombinaci obou pojištění, nebo kombinaci části pojištění a snížení splátek
  • Kompletně se obeznamte s podmínkami ve smlouvě o půjčce!
  • Pojištěním nechráníte jen sebe, ale v konečných důsledcích celou rodinu.