Kontokorentní úvěr – co to přesně je a jaké jsou jeho (ne)výhody

Jednou za čas se může stát, že potřebujeme peníze na překlenutí období do výplaty. Pokud vám bankomat nechce už vydat ani korunu, nemáte si od koho půjčit a nemáte důvěru v bankovní nebo nebankovní půjčky, je zde ještě další řešení.

Řešením náhlého, ale krátkodobého finančního deficitu se může stát kontokorentní úvěr. Co to kontokorent je, jak s ek němu dostanete, jak funguje a mnoho dalších informací se dozvíte v tomto článku.

Neomezujte se zůstatkem na účtu

Kontokorentní úvěr se dá nazvat i jako povolené přečerpání peněz na účtu. Přesnou definici si můžete přečíst na Wikipedii. Kontokorentní úvěr kombinuje výhody vkladového a úvěrového účtu. Klient má v bance vedený běžný účet, ke kterému je schválen úvěrový rámec, tedy částka, do jejíž výše může čerpat úvěr. Jakmile je na účtu nějaký zůstatek, jde o běžný účet, a jakmile je zůstatek záporní, už jde o účet úvěrový.

Nejprve je tedy nutné mít založený běžný bankovní účet. Běžný účet lze změnit na kontokorentní, nebo o něj zažádat hned při vyřizování. Pokud máte na účtu peníze a aktivně s nimi manipulujete, zachází se s ním jako s běžným účtem. Jakmile ale dojde k vyčerpání všech finančních prostředků, zpřístupní se vám možnost i nadále si vybírat peníze. Všechny pohyby, které po vyčerpání vašich vlastních prostředků na účtu uskutečníte, se stávají předmětem kontokorentního úvěru.

Svoboda kontokorentního úvěru je jen zdánlivá

S kontokorentem je potřeba zacházet opatrně. Tento způsob hospodaření není vhodný pro každého, především ne pro klienty bank s nižší finanční gramotností. Peníze sice nejsou na účtu, ale bankomat nadále „sype“ peníze. Někteří lidé si neumí představit následky svých neuvážených výběrů peněz a přestávají být obezřetní. Mnoho lidí už ale doplatilo na neuvžené výběry peněz a stali se dlužníky s exekucemi. Dobře si rozmyslete, zda si takový účet založit.

Získání kontokorentního úvěru

Poskytovatele takového úvěru nezajímá, zda jste nebo nejste dlužníky a neplatiči, vedenými v registrech. Posuzováni budete na základě vašich aktivit na účtu. Nejjednodušší je žádat o kontokorent v bance, jejímiž klienty jste byli doposud. Banka má díky tomu přehled o vašem cash-flow, tedy o pohybech a aktivitách na účtu. Pod pojmem cash-flow se rozumí všechny činnosti, které na svém účtu vykonáváte. Jsou to příchozí i odchozí platby a všechny převody na účtech v rámci vaší banky i mimo vaši banku. Nová banka bude pravděpodobně žádat o přesunutí všech finančních prostředků na nový účet a vyžádá si výpisy z předchozího účtu. Pokud je váš účet „mrtvý“ po dobu několika měsíců jste na něj nepřipsali příjmy, žádost o úvěr vám pravděpodobně odsouhlasena nebude.

Kolik mi banka vlastně půjčí?

Na tuto otázku není možné přesně odpovědět. Všeobecně se dá tvrdit, že minimum není stanoveno, a maximum je přibližně dvojnásobek vašeho měsíčního příjmu. Je to tedy velmi individuální. Nesnažte se z bankomatu získat více. Banky se ale všeobecně snaží vyhovět potřebám klientů a jejich přístup je individuální.

Jak často lze účet přečerpat?

Až po úhradě úvěru spolu s úroky vám bude poskytnuta možnost opětovného přečerpání úvěru. Přečerpání stanoveného kontokorentu je pokutováno vysokým procentem z hodnoty celkového přečerpání, proto si vždy hlídejte aktuální stav na účtu a vyvarujte se přečerpání limitu.

Úroky kontokorentního úvěru

Možná se vám jeví kontokorentní úvěr jako velmi výhodný. Každé přečerpání účtu je již hrazen z peněz banky, a už nemanipulujete se svými penězi, nýbrž s cizími. A pořád platí, více než jindy, tvrzení že dnes vám nikdo nic zadarmo nedá. Výše úroků se liší v každé bance. Proto se dobře informujte.

Existují zabezpečené kontokorenty i nezabezpečené kontokorenty. U zabezpečených máte čím ručit, pokud nejste schopni úvěr splatit. Doba, kterou vám banka poskytne na splacení vašeho dluhu, závisí jen od nastavení hodnoty této lhůty ve smlouvě. Jakmile máte čím ručit, je úvěr nižší, v průměru se pohybuje mezi 4- 10% ročně. Nezabezpečený kontokorent má úrok, který se pohybuje od 10 do něco přes 20%. Pro banku totiž představuje vyšší riziko.

Výhodné je, že úrok se platí až po uplynutí delší doby (ta je stanovena ve smlouvě), máte tedy dost času na získání peněz. Splatit musíte samozřejmě nejen úroky, ale také hodnotu přečerpaných peněz.

Výhody kontokorentu

  • Bez prokazování účelu. S penězi manipulujete jako by byly vaše.
  • Rychlý zisk peněz. Nemusíte o půjčku žádat a čekat, zda bude odsouhlasena, stačí peníze vybrat z bankomatu.
  • Žádné starosti se splácením. Dluh se hradí automaticky z příchozích plateb. Proto je potřeba mít dostačující pohyb peněz na účtu.
  • Jistota při trvalých platbách. I pokud momentálně nemáte na účtu peníze, vaše trvalé platby nejsou v ohrožení.

Nevýhody kontokorentu

  • Je potřeba mít aktivní účet (sleduje se pohyb na účtu: cash-flow)
  • U nezabezpečeného kontokorentu je vysoký úrok
  • Žádná bezúročná doba. Okamžitě po vzniku se úvěr začíná úročit.
  • Je to lákadlo pro nezkušené majitele účtů a lidi s nižší finanční gramotností.

Závěr

Možnost své prostředky na účtu v případě potřeby přečerpat se jeví velmi lákavě. V některých situacích tomu tak opravdu je. O takový účet se můžete zajímat i ve své bance. Většina z nich je nabízí (například Poštovní banka, Česká spořitelna, ZUNO a mnoho dalších).

Na kontokorent se ale dá velmi rychle přivyknout. Tím se člověk dostává do stále větších a větších dluhů. Pokuta za nepovolené přečerpání bývá vysoká. Člověk se snadno může dostat do problémů se splácením.

Přečerpávejte s rozvahou a věnujte pozornost i vašim dětem, pokud jste jim zřídili takový účet s možností přečerpání.