Bezúčelové spotřební úvěry – porovnání několika bank

Vydělat peníze trvá dlouho a utratit je dokážeme během chvíle. Každý den něco platíme nebo kupujeme. Jinak to v dnešní době snad ani nejde. Všechny věci, které jakmile nám doslouží, měníme za nové, a používáme je pravidelně, můžeme označit za spotřební. Patří zde hlavně elektronika, oblečení, vybavení bytu, potraviny a drogerie. Některé z nich jsou rychloobrátkové položky.  

Bez účelu = na cokoli

Dnes se zaměříme na spotřební úvěry bez účelu. Takovýto úvěr může klient využít na cokoliv podle vlastního uvážení. Není tedy omezený pouze na věci denní spotřeby, ale třeba i na koupi auta nebo nemovitosti.

Banka si Vás „proklepne“

Pro získání spotřebního úvěru u banky musíte mít pravidelný příjem, podle kterého banka posuzuje vaši bonitu. Bonitu vypočítá banka a na jejím základě vám bude poskytnuta maximální výše úvěru. Co je to vlastně ta bonita? Je to definice sociálního statusu žadatele o úvěr. Kromě příjmů se banka zaměří i na vaše výdaje. Jedná se o splátky, trvalé příkazy a ostatní odchozí platby. Důležité je i to, co na konci měsíce zůstává na účtu. Pokud je to málo, mohl by být problém se splácením úvěru. Příjem může zahrnovat i sociální dávky, rodičovské příspěvky, důchod a podobně. Banka od vašich dostupných prostředků odečte i životní minimum. To nevnímá jako zdroj, ze kterého lze vůbec splácet půjčku.

Příjem musíte doložit

Příjem ze zaměstnání musíte být schopni doložit. Za doklad se dá považovat i výpis z bankovního účtu. Musíte doložit příjem za posledních 3 až 6 měsíců, někdy je vyžadována i dvouletá historie.

Podnikatelé a živnostníci dokladují daňové přiznání za jeden nebo dva roky.

Jednodušší to mají ti žadatelé, kteří o spotřební úvěr žádají v bance, kterými jsou klienty. Banka má díky tomu o pohybu peněz na účtě přehled a celé vyřízení může být snadnější a rychlejší. Většina bank požaduje, abyste se stali při žádosti o půjčku i jejími klienty.

Co když nemám příjem nebo jej nemohu doložit?

Ne každý má reálný příjem. Rozšířená je i práce „na černo“, nezdaněná a vyplacená v hotovosti. Nejde o stabilní příjem, který můžete doložit bance. Banka peníze bez záruky jejich vrácení nepůjčí. Zaručit se případně někdy můžete nemovitostí nebo automobilem. Další možností je přizvat si k úvěru osobu, která bude vystupovat jako spoluručitel. Může to být někdo z rodiny nebo váš známý. I tato osoba se pak dostane pod drobnohled banky. Je to potřeba velmi dobře rozmyslet. V případě nesplácení přecházejí na spoluručitele dluhy a banku nezajímají další okolnosti. Úvěr bez ručení dostanou většinou jen ověření klienti, většinou podnikatelé nebo firmy, kteří už úspěšně nějaký úvěr splatili.

Je potřeba ještě něco?

Abyste spotřební úvěr získali, musíte splnit u všech bank ještě několik podmínek

 • Být občanem České republiky a mít zde trvalý pobyt
 • Mít minimálně 18 let, někde dokonce i 21 let
 • Maximální věk není přesně stanoven, ale většinou se jedná o hranici 65 let.
 • Mít potvrzení o zaměstnání a potvrzení o příjmu
 • Předložit doklad o pobírání sociálních příspěvků, důchodu
 • Mít přímo u dané banky zřízený účet

Jak se k úvěru dostat?

Nejdříve porovnejte dostupné nabídky a vyberte si tu, která se vám bude zdát nejvýhodnější. Neberte hned první nabídku, kterou vám někdo předloží. Je mnoho internetových stránek s porovnáním nabídek a informacemi. U vybraných nabídek zajděte na pobočku a nechte si vysvětlit vše, co vás zajímá. Pozor na zamlčené poplatky a podmínky. Žádný úvěr nemá jen výhody. Vaše osobní banka může nabízet poslání žádosti online. Prozkoumá vaši bonitu a úvěr vám zamítne nebo odsouhlasí. V případě zamítnutí ale neztrácejte zájem a oslovte i jinou banku. Můžete zde uspět. Schválení probíhá ihned nebo do 24 hodin. Smlouva se podepisuje na pobočce nebo posílá poštou. Vyřízení úvěru přímo na pobočce šetří čas a rychleji se dostanete k penězům.

Jak je to se splátkami?

Splácení se nedá nijak vyhnout. Měsíční splátka by neměla přesáhnout 30% měsíčních příjmů. Konkrétní parametry splácení jsou nastaveny při podpisu smlouvy. Většina banka nabízí i možnost odložení splátky, dokonce bezplatně. Existuje i možnost mimořádné splátky, což znamená zaplacení vyšší částky, než je nastavena. Důležité je pojištění schopnosti splácení. Není nijak drahé a může být nápomocné. Nikdy nevíte, kdy přijdete o příjem.

 

Spotřební úvěry některých českých bank

UniCredit Bank

Presto úvěr od 5,9 % ročně

 • Od 17 000 do 650 000Kč
 • Doba splatnosti 1 až 7 let
 • Pro plnoleté občany ČR nebo osoby s přechodným pobytem v ČR.
 • Minimální čistá měsíční mzda musí být 7 500Kč.
 • Poplatek za změnu ve smlouvě 1000 Kč
 • Poplatek za poskytnutí úvěru 1500 Kč
 • Upomínka za nezaplacenou splátku 450 Kč
 • Náležitosti pro získání úvěru: dva doklady totožnosti, výpis z účtu za 3 měsíce, potvrzení od zaměstnavatele o příjmu.
 • Spoluručitel vyžadován při úvěru nad 260 000Kč

ZUNO banka

Půjčka od 6,9 % ročně

 • Od 5 000 do 500 000 Kč
 • Splatnost půl roku až 6 let
 • Určeno pro pracující osoby ve věku 21 až 65 let, důchodce i živnostníky
 • Nutnost trvalého pobytu v ČR
 • Minimální měsíční čistý příjem 10 500 Kč
 • Nahlíží se do registrů a záznamů Sociální pojišťovny
 • Poplatek za změny ve smlouvě je 1000 Kč
 • Upomínka za nesplacení splátky 400 Kč
 • Poplatek za poskytnutí úvěru a další služby je nulový
 • Náležitosti pro získání úvěru: průkaz totožnosti (cizinci předkládají pas), výpis z účtu za poslední 3 měsíce

Poštovní banka

Dobrá půjčka od 7,9 % ročně

 • Od 2 600 do 800 000 Kč
 • Splácení 5 měsíců až 10 let
 • Pro plnoleté pracující občany České republiky s trvalým pobytem zde, zaměstnané minimálně 3 měsíce
 • Pro podnikatele s minimálně dvouletou historií podnikání
 • Pro pobíratele důchodů a dalších příspěvků
 • Bez spoluručení
 • Poplatek za poskytnutí úvěru a za změnu ve smlouvě je nulový.
 • Poplatek za upomínku nezaplacení splátky je 260 Kč, záleží i na počtu upomínek
 • Náležitosti pro získání: občanský průkaz, potvrzení o trvalém pobytu, potvrzení o důchodě nebo příspěvku, výpis z bankovního účtu ne starší než 3 měsíce

Česká spořitelna

Spotřební úvěr na cokoliv pro vysokoškoláky od 8,5 % ročně

 • Od 26 000 do 220 000 Kč
 • Splatnost 1-10 let
 • Pro studenty denního studia na vysoké škole
 • Trvalý pobyt na území ČR
 • Věk 18-25 let
 • Potřeba je spoludlužník s trvalým příjmem
 • Poplatek za schválení úvěru je nulový
 • Poplatek za změny ve smlouvě je 4 000 Kč
 • Upomínka o nesplacené splátce je 650 Kč
 • Náležitosti pro získání úvěru: doklad o denním studiu na VŠ, doklad o příjmu spoluručitele

mBank

mPůjčka Plus od 8,9 % ročně

 • Od 6 500 do 520 000 Kč
 • Při úvěru vyšším než 86 000 Kč je nutný souhlas partnera/ky nebo manžela/ky
 • Splatnost 1-7 let
 • Pro občany ČR a cizince s trvalým pobytem v ČR
 • Čistý měsíční příjem minimálně 9 000Kč
 • Poplatek za poskytnutí je 1,5% z jeho hodnoty
 • Poplatek za změnu ve smlouvě je 450 Kč
 • Upomínka o nesplacení je od 30 Kč, podle její formy
 • Náležitosti pro získání: dva doklady totožnosti, u cizinců je navíc i potvrzení o trvalém pobytu, potvrzení o příjmu (ne starší než 30 dní)

ČSOB banka

ČSOB Bezúčelový spotřební úvěr od 8,9 % ročně

 • Půjčka od 16 000 do 650 000 Kč
 • Splatnost 1-5 let
 • Pro fyzické osoby a podnikatele
 • Věk 18-35 let
 • Poplatek za poskytnutí úvěru je 2% z jeho hodnoty
 • Poplatek za změnu ve smlouvě činí 1000 Kč
 • Upomínka o nezaplacené splátce 900 Kč
 • Náležitosti pro získání: Potvrzení o příjmu (za poslední 3 měsíce, neplatí pro klienty ČSOB banky), u podnikatelů je potřeba daňové přiznání za poslední zdaňovací období.

Raiffeisen bank

Půjčka od 11,5 % ročně

 • Půjčka od 5 000 do 500 000 Kč
 • Splatnost 0,5 až 6 let
 • Pro občany ČR
 • Věk 18-65 let
 • Potřeba trvalého příjmu nebo potvrzení o státním příspěvku
 • Poplatek za poskytnutí úvěru i za změnu ve smlouvě je nulový
 • Cena za upomínku o nezaplacení splátce je od 60 do 1 000 Kč, podle jejich počtu
 • Náležitosti pro získání: jen občanský průkaz

Závěr

Pokusili jsme se vám shrnout nabídku bank působících v České republice. Jedná se o nejvýhodnější bezúčelové bankovní půjčky, které můžete získat. Všechny uvedené parametry platí ke dni 1.7.2014.