Půjčky pro důchodce

Půjčky pro důchodce nabízí bankovní i nebankovní sektor. Rozhodujícím ukazatelem pro přiznání půjčky pro důchodce je věk žadatele. Např. u nebankovního sektoru je možné žádat o půjčku pro důchodce i v den před 75. narozeninami žadatele.

Půjčky o důchodce

Při podávání žádosti o půjčku pro důchodce budete potřebovat nejčastěji tyto dokumenty:

  • kopii občanského průkazu
  • jako druhý doklad kopii řidičského průkazu nebo pasu nebo rodného listu
  • dostáváte-li důchod modrou složenkou, pak originál jejího ústřižku

Žadatele půjčky pro důchodce je možné pojistit proti úrazu, smrti, invaliditě a také ztrátě zaměstnání.

Při vyřizování žádosti o půjčku z nebankovního sektoru se nenahlíží do registru dlužníků. Půjčku je tak možné vyřídit i v případě, že žadatel měl v minulosti problémy se splácením a je v registru uveden.

Výhody půjčky pro důchodce:

  • rychlé vyřízení
  • peníze obdržíte v hotovosti nebo převodem na účet
  • partner nemusí být o půjčce informován
  • peníze obdržíte bez uvedení účelu půjčky