Půjčka pro podnikatele

Půjčky pro podnikatele mají velice široké pole působnosti. Podnikatelé potřebují obvykle peníze na financování dvou druhů potřeb. První je potřeba dlouhodobých investic a druhou pak potřeba financování provozní činnosti. Půjčky pro podnikatele jsou také podle těchto dvou kritérií rozdělovány. Dlouhodobé půjčky představují investiční charakter, pro provozní činnost nabízí poskytovatelé půjčky krátkodobé.

Půjčky pro podnikatele

Půjčka pro podnikatele sebou nese vyšší administrativní náročnost než klasická půjčka pro fyzickou osobu. Jde o to, že podnikatel musí doložit nejen své osobní údaje, ale ještě údaje o společnosti, daňová přiznání za několik let, potvrzení o bezdlužnosti společnosti u státních institucí. U vyšších půjček pak musí podnikatel doložit účel vynaložení a plán financování. Následně je mu bankou předložena nabídka, která odpovídá jeho požadavkům s daným úročením. Podnikatelské půjčky jsou obvykle velice individuální záležitostí a vždy si podnikatel dojednává detailní podmínky osobně, jelikož každá podnikatelská půjčka představuje jiný stupeň rizika a výnosu, tudíž k ní banky přistupují velice individuálně.