Půjčka pro osvč

Půjčky pro OSVČ, tedy pro osoby samostatně výdělečně činné, jsou velice speciálním druhem půjčky. OSVČ totiž obvykle buďto všechny své příjmy nepřiznávají či v lepším případě velice daňově optimalizují. Což znamená, že podle jejich oficiálních daňových přiznání mají relativně nízké příjmy. Ve skutečnosti však mohou být velice dobře finančně zabezpečení. A to je právě veliké specifikum půjčky pro OSVČ, jelikož poskytující instituce musí rozeznat, zda jde o dobrého podnikatele s budoucími pravidelnými příjmy, či podnikatele, který ve skutečnosti žádné příjmy opravdu nemá.

Vyřízení půjčky pro OSVČ

Vyřízení půjčky pro OSVČ má mnohé společné s vyřizováním standardních půjček. Jde o povinnost předložit dva doklady totožnosti. Navíc musí OSVČ bance či nebankovní instituce obvykle předložit i daňová přiznání a to za několik let nazpět. Aby si poskytující instituce ověřila, jakou má daný klient bonitu a schopnost dlouhodobě půjčku splácet. Někdy je navíc vyžadováno i doložení a předložení toho, co bude za půjčku koupeno, popřípadě je nutné po poskytnutí peněz zpětně doložit, že byly využity na daný účel.