Půjčka od banky – co od nás budou požadovat?

Proces získání půjčky od banky je poměrně náročný, a to kvůli byrokracii a časové náročnosti celého procesu. Ovšem toto dlouhé vyřizování a schvalování půjčky, kdy bojujeme s množstvím dokladů a časem, se ve finále vyplatí. Odměnou pro nás je férová smlouva a seriózní podmínky. Při schvalování žádosti o půjčku banka ověřuje totožnost klienta, jeho příjem, a nahlíží do bankovního registru dlužníků.

Ověřování totožnosti klienta

K úspěšnému získání půjčky o banky potřebujete dva doklady totožnosti. Jedná se o občanský průkaz a jiné doklady, například cestovní pas nebo řidičský průkaz.

Ověřování výše příjmů

Banka potřebuje k posouzení schopnosti splácet půjčku určité doklady.

Od zaměstnanců se vyžaduje předložit tyto doklady:  

 • potvrzení o příjmu, a to u speciálních typů povolání, které nejsou evidované u Sociální pojišťovny (soud, policie), a to za posledních 3 až 6 měsíců. V běžných případech není potvrzení o příjmu potřeba.
 • ostatní příjmy

Podnikatelé a živnostníci musí předložit tyto doklady:

 • živnostenský list, koncese
 • daňové přiznání za minulý rok
 • potvrzení ze zdravotní pojišťovny a zprávy sociálního zabezpečení o vykonaných platbách  
 • v případě příjmů z pronájmu předložit nájemní smlouvu a vlastnický list k nemovitosti
 • příjmy z kapitálového majetku (cenné papíry)

Potřebné je i prokázání výdajů:

 • smlouva o další půjče, úvěru nebo leasingu
 • smlouva o penzijním připojištění
 • smlouva o stavebním spoření
 • pojistné smlouvy ohledně pojištění domácnosti, životního pojištění, úrazového pojištění, pojištění vozidel a další
 • doložení ostatních závazků
 • doložení ostatních pravidelných výdajů (například výživné)

 

Bankovní registr dlužníků

Co je to vlastně ten bankovní registr dlužníků? Jde o instituci, zřízenou bankami, jejíž úlohou je zpracovávat informace o platební disciplíně klientů, jejich úvěrové zatíženosti a formě zabezpečení půjček. Banky při posuzování žádostí o půjčku využívají také kromě registru dlužníků informace získané od sociální pojišťovny, živnostenského a obchodního registru. Banky rovněž nahlížejí do databáze odcizených pasů a občanských průkazů ministerstva vnitra.

Velkou nevýhodou této byrokracie je, že pokud se nacházíte v bankovním registru dlužníků, jsou vaše šance na získání bankovní půjčky opravdu minimální. Do tohoto registru sice může banka nahlédnout jen se souhlasem klienta, ovšem tento souhlas je součástí opravdu každé žádosti o bankovní půjčku.