Půjčky - vysvětlení základních pojmů

04.04.2014 08:22

Pokud uvažujete o půjčce, měli byste toho vždy co nejvíce prostudovat, abyste se připravili na různé finty podvodníků. Ty jsou bohužel ve smlouvách velmi časté. V tomto článku se dozvíte základní pojmy, se kterými se při bankovní i nebankovní půjčce pravděpodobně setkáte, a které musíte dokonale znát!

Úvěr versus půjčka

Pokud neustále narážíte na pojmy úvěr a půjčka a nejste si jisti, kam je zařadit, tak je určitě dobré si povědět, že jde o dva termíny pro to stejnéÚvěr (půjčka) je použití peněz patřících jinému hospodářskému subjektu za příslib, že budou splaceny s určitým příplatkem (úrokem). Úvěr je také možno popsat jako určité množství finančních prostředků, které poskytne dlužníkovi věřitel.

Druhy úvěrů (půjčky)

  • Úvěr krátkodobý - úvěr, který má splatnost do jednoho roku.
  • Úvěr střednědobý - úvěr, který má splatnost v rozmezí jednoho roku až pěti let.
  • Úvěr dlouhodobý - úvěr, který má splatnost delší než pět let.

Věřitel

Společnost nebo jedinec, kteří rychlou půjčku poskytují.

Dlužník

Ten, který má povinnost úvěr nebo půjčku splatit.

Spotřebitel

Taktéž dlužník, ale tento pojem se častěji používá u tzv. spotřebitelských úvěrů.

RPSN

Sazba, která má spotřebitelovi umožnit lépe vyhodnotit, zda je poskytovaná půjčka výhodná nebo nevýhodná. RPSN udává podíl z dlužné částky v procentech, který spotřebitel musí zaplatit za období 12-ti měsíců v souvislosti se správou, splátkami a dalšími výdaji, které jsou spojeny s čerpáním úvěru.

Půjčky na OP (občanský průkaz)

Na rozdíl od klasické bankovní půjčky jsou půjčky na OP poskytované institucemi nebankovními. K půjčení peněz vám bude stačit jen váš občanský průkaz.

Půjčky do 50 000 Kč bez ručitele

Existuje také půjčka do částky 50 000 Kč bez ručitele. Její velkou výhodou je to, že do 50 000 Kč nemusíte ručit žádným majetkem!

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčku si můžete pořídit od nebankovní instituce, což jsou různé firmy a společnosti, ale NE banky. Jelikož jde doba stále kupředu, v dnešní době, pokud si chcete půjčit hned, vám k tomu může stačit jen váš občanský průkaz a přístup na internet. Půjčit si můžete bez jakéhokoliv potvrzení o výšce příjmu, nebo bez potvrzení o tom, že nemáte zápis v trestním rejstříku, a vaše jméno není uvedeno na listině dlužníků. 

Hlavní výhodou nebankovní půjčky je to, že vypůjčenou sumu můžete mít k dispozici do několika hodin, na rozdíl od půjčky bankovní.

Hlavní nevýhodou je vysoké riziko podvodu, a s tím spojených následných problémů. Proto je třeba při podpisu smlouvy o nebankovní půjčce brát velký zřetel na smlouvu samotnou, a pořádně si ji pročíst před podepsáním.

Nebankovní půjčka ihned

Nebankovní půjčka ihned vám bude poskytnuta do 24 hodin, a to bez nutnosti všemožné byrokracie a papírování. Zpravidla je poskytována jen nebankovními institucemi.

Bankovní půjčka (půjčka od banky)

U půjček od bankovních institucí jde o oficiální půjčky od státních institucí, jako jsou banky. Jsou obecně bezpečnější než půjčky nebankovní, a také  úrok je nižší. Největší nevýhoda spočívá ve zdlouhavosti celého procesu. Banka musí žadatele nejdříve řádně prověřit, a to včetně trestního rejstříku. Porovná se výše příjmů, a zjistí se, zda žadatel nefiguruje na listině dlužníků. Tento proces je zdlouhavý a často se protáhne až na několik týdnů. Takže pokud potřebujete rychle finanční obnos, zde se nedočkáte.

Půjčka přes internet

Nabídky půjček přes internet jsou v porovnání s úvěry klasickými výrazně jednodušší. Nemusíte nikomu oznamovat účel jejich pořízení, a tudíž si můžete vypůjčit finanční obnos na cokoliv si vzpomenete. Celý proces jejich vyřízení je neuvěřitelně rychlý a pro klienta také velice pohodlný.

Akontace

Procentuální část ceny služby nebo zboží, kterou musíte z vlastních prostředků zaplatit (stojí mimo finanční závazek).

Bezúročné období

Jde o období, během kterého bance neplatíte úrok za vypůjčené finance použité k bezhotovostním platbám. Využití má například u kreditních karet, a představuje dobu, která uplyne mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.

Exekuce

Vynucené a nedobrovolné splacení závazků dlužníka vůči věřiteli (například bance), které probíhá z majetku dlužníka - odstavení platu nebo účtu, prodej zastavené nemovitosti a podobně. Jde o krajní možnost, pokud nejde řešit nesplacený úvěr jinak. Nastává, když dlužník odmítá splácet závazky vyplývající ze smlouvy a nepokusí se s bankou najít jiné řešení.

Úvěrový registr

Databáze informací o platové disciplíně klientů bankovních i nebankovních institucí a leasingových společností. Prostřednictvím tohoto registru mohou banky zjistit, jak splácíte své závazky, a zda v době vaší žádosti o úvěr nejste zadlužení.

Záložní právo

Právo (například banky) zastavit cizí věc, která se zapisuje do katastru nemovitostí. Platí pro nemovitosti, a funguje proti všem jejich budoucím vlastníkům. Umožňuje věřiteli získat peníze jako výnos z prodeje této zastavené nemovitosti (věřitel iniciuje prodej zástavy například prostřednictvím exekutora, nebo v dražbě).

Rychlá půjčka

Jak už název napovídá, tato půjčka se vyznačuje krátkou dobou splatnosti, a relativně nízkou částkou k zapůjčení. V praxi si můžete vypůjčit přibližně až 400 EUR, a tuto půjčku vrátíte za týden nebo měsíc.

Degresivní splácení

Degresivní splácení spočívá v tom, že umožní soustředit finanční zatížení převážně na počátek splatného období úvěru, a ke konci úvěrového vztahu splátky co nejvíce snížit.

HZL

Hypoteční záložní list je dluhopis, jehož jmenovitá hodnota včetně úroků je plně kryta pohledávkami z hypotečních úvěrů.

Pohledávka

Jde o nárok věřitele na věcné nebo peněžní plnění ze strany dlužníka

Refinancování úvěru

Splacení předešlého úvěrového závazku od jiných bank (nevztahuje se na stavební spoření), jehož účelem byla investice do nemovitosti, úvěrem novým.

Bonita

Schopnost dlužníka splácet své závazky

Soudní exekutor

Soudní exekutor je fyzická osoba, která je státem pověřená exekutorským úřadem, v rámci kterého provádí exekutor nucený výkon exekutorských titulů a další činnost podle exekutorského řádu.

Leasing

Vžitý obecný pojem používaný při nákupu strojů, automobilů, vybavení do domácnosti, vybavení firem nebo při nákupu domů na splátky.

SOLUS

Zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu, úvěru a dalších vybraných služeb, které jsou poskytovány spotřebitelům, podnikatelům a právnickým osobám.

Americká hypotéka

Jde o bezúčelný hypoteční úvěr, což znamená, že tuto nebankovní hypotéku můžete použít pro jakýkoliv zamýšlený účel.

Hypotéka

Dlouhodobý úvěr, jehož splacení je zajištěné záložním právem k nemovitosti.