Jistá půjčka na směnku

Půjčka na směnku je jednou z nejvíce bezpečných typů půjček jaké vůbec existují. Používají ji s největší pravděpodobností lidé, kterým nebyla schválena bankovní půjčka a neuspěli ani v nebankovním sektoru a nemají jiné východisko. Samotná směnka je doklad o tom, že mezi věřitelem ( osoba, která peníze zapůjčí ) a dlužníkem ( osoba, která si peníze půjčí ) vzniká dluh a finanční závazek, který je nutno dodržet. Vyjadřuje povinnost splatit částku do doby, která je ve směnce dána a nést s tím všechny rizika spojená s případným neuhrazením částky. Každá směnka musí splňovat všechny předpoklady, které jsou státem určeny a pokud nejsou tyto předpoklady splněny je směnka neplatná.

Co musí směnka splňovat

Před tím, než je směnka podepsána je třeba dát velký pozor na to, co je ve směnce zapsáno. Především je třeba dát pozor na výši částky, která je propůjčena, aby nedošlo k situace, že věřitel po dlužníkovi bude vymáhat více peněz, než mu bylo zapůjčeno. Dále je to doba splatnosti, kdy se peníze mají zpět dostat do rukou věřitele. Směnka by měla obsahovat celkovou částku, která má být splacena, takže v konečné částce by měl být započítán i úrok. Směnka vždy musí být vypsána dle zákona, zákon rozlišuje čtyři různé doby splatnosti. Nejlepší a nejpoužívanější varianta je, v určitý den, kde je jasně zapsáno datum, kdy se mají peníze dostat zpět do rukou věřitele.